O autorze
Projekt "Komentatorki" poświęcony jest twórczości artystek młodego pokolenia, które poprzez swoją działalność komentują bieżące wydarzenia polityczne, społeczne i artystyczne. Artystki te dotykają najważniejszych kwestii dzisiejszego świata. Celem projektu jest prezentacja trudnych i mało znanych treści w sposób atrakcyjny i angażujący widza, przy jednoczesnej promocji sztuki społecznie zaangażowanej, tworzonej przez kobiety. Stworzyłyśmy bloga aby stał się platformą umożliwiającą komunikację pomiędzy artystkami, widzami i organizatorami. / The project "Women Commentators" is dedicated to the art of young generation of female artists, who comment on current political, social and artistic affairs through their art. They raise the most relevant issues of the modern world. The objective of the project is to present to the audience in an appealing and compelling form difficult and little known content, while promoting socially engaged art created by women. The blog was created as a platform to enable communication between artists, audience and the organisers. It is dedicated to issues touched upon in the project.

Воздушные выстрелы / Strzały w powietrze

Wieczorami w pobliżu co poniektórych obwodowych urzędów miasta słychać pojedyncze strzały. / По вечерам в районе некоторых райцентров раздаются одинокие выстрелы.

Бывает так, что их число растет, иногда доходит до оружейных вспышек и пулеметных очередей. Но если случайно оказаться в этом месте, можно убедиться, что никто стрелять и не думал, а громкие выстрелы формируют сконцентрированные воздушные массы, встречающиеся только в Украине.

Нет и не было более мирной страны, чем Украина, и это постоянно подтверждается отсутствием стрелявших!

Zdarza się, że ich ilość zwiększa się, czasami dochodzi do strzelaniny, ba, słychać serie z karabinów maszynowych. Ale jeśli przypadkiem znaleźć się w tym miejscu, to można przekonać się, że nikt nawet nie miał zamiaru strzelać, a głośne strzały wywołują skondensowane masy powietrzne, które się spotyka wyłącznie na Ukrainie.

Nie ma i nie było bardziej pokojowego kraju niż Ukraina, i to jest ciągle udowadniane przez nieobecność strzelających!

[Yevgenia Belorusets]
Trwa ładowanie komentarzy...