O autorze
Projekt "Komentatorki" poświęcony jest twórczości artystek młodego pokolenia, które poprzez swoją działalność komentują bieżące wydarzenia polityczne, społeczne i artystyczne. Artystki te dotykają najważniejszych kwestii dzisiejszego świata. Celem projektu jest prezentacja trudnych i mało znanych treści w sposób atrakcyjny i angażujący widza, przy jednoczesnej promocji sztuki społecznie zaangażowanej, tworzonej przez kobiety. Stworzyłyśmy bloga aby stał się platformą umożliwiającą komunikację pomiędzy artystkami, widzami i organizatorami. / The project "Women Commentators" is dedicated to the art of young generation of female artists, who comment on current political, social and artistic affairs through their art. They raise the most relevant issues of the modern world. The objective of the project is to present to the audience in an appealing and compelling form difficult and little known content, while promoting socially engaged art created by women. The blog was created as a platform to enable communication between artists, audience and the organisers. It is dedicated to issues touched upon in the project.

Ранение / Rany postrzałowe

Jednak wypada się przyznać, że w pobliżu niektórych obwodowych urzędów miejskich nierzadko znajdują się państwowe jednostki wojskowe oraz walczące z nimi grupy bojowników. / Однако, приходится признать, что в районе некоторых райцентров нередко располагаются государственные армейские подразделения и враждующие с ними группы боевиков.

Бывает так, что многочасовую воздушную перестрелку (совершенно невинную, потому что никто не стреляет) каждая сторона использует для того, чтобы уничтожить боевой дух противника.

В таком случае специально обученные бойцы сообщают новостным агентствам, что другая сторона понесла большие потери, что есть раненные и убитые.
Новости летят быстрее ветра. И тогда во всем мире поднимаются крики возмущения по поводу кровавых событий в Украине.

Безумие! Ведь совершенно никто не пострадал!

Zdarza się, że wielogodzinną powietrzną strzelaninę (absolutnie niewinną, bo przecież nikt nie strzela) każda ze stron wykorzystuje w celu zniszczenia ducha walki u przeciwnika.

Wtedy specjalnie wyszkoleni wojskowi powiadamiają agencje informacyjne, że strona przeciwna poniosła duże straty, że są ranni i zabici. Wiadomości ulatują szybciej, niż wiatr. I wtedy na całym świecie podnosi się lament oburzenia z powodu krwawych wydarzeń w Ukrainie.

Szaleństwo! Przecież absolutnie nikt nie ucierpiał!

[Yevgenia Belorusets]
Trwa ładowanie komentarzy...