Ранение / Rany postrzałowe

Jednak wypada się przyznać, że w pobliżu niektórych obwodowych urzędów miejskich nierzadko znajdują się państwowe jednostki wojskowe oraz walczące z nimi grupy bojowników. / Однако, приходится признать, что в районе некоторых райцентров нередко располагаются государственные армейские подразделения и враждующие с ними группы боевиков.

Бывает так, что многочасовую воздушную перестрелку (совершенно невинную, потому что никто не стреляет) каждая сторона использует для того, чтобы уничтожить боевой дух противника.


В таком случае специально обученные бойцы сообщают новостным агентствам, что другая сторона понесла большие потери, что есть раненные и убитые.
Новости летят быстрее ветра. И тогда во всем мире поднимаются крики возмущения по поводу кровавых событий в Украине.

Безумие! Ведь совершенно никто не пострадал!

Zdarza się, że wielogodzinną powietrzną strzelaninę (absolutnie niewinną, bo przecież nikt nie strzela) każda ze stron wykorzystuje w celu zniszczenia ducha walki u przeciwnika.

Wtedy specjalnie wyszkoleni wojskowi powiadamiają agencje informacyjne, że strona przeciwna poniosła duże straty, że są ranni i zabici. Wiadomości ulatują szybciej, niż wiatr. I wtedy na całym świecie podnosi się lament oburzenia z powodu krwawych wydarzeń w Ukrainie.

Szaleństwo! Przecież absolutnie nikt nie ucierpiał!

[Yevgenia Belorusets]
Trwa ładowanie komentarzy...