Ранение / Rany postrzałowe

Jednak wypada się przyznać, że w pobliżu niektórych obwodowych urzędów miejskich nierzadko znajdują się państwowe jednostki wojskowe oraz walczące z nimi grupy bojowników. / Однако, приходится признать, что в районе некоторых райцентров нередко располагаются государственные армейские подразделения и враждующие с ними группы боевиков.

Бывает так, что многочасовую воздушную перестрелку (совершенно невинную, потому что никто не стреляет) каждая сторона использует для того, чтобы уничтожить боевой дух противника.В таком случае специально обученные бойцы сообщают новостным агентствам, что другая сторона понесла большие потери, что есть раненные и убитые.
Новости летят быстрее ветра. И тогда во всем мире поднимаются крики возмущения по поводу кровавых событий в Украине.

Безумие! Ведь совершенно никто не пострадал!

Zdarza się, że wielogodzinną powietrzną strzelaninę (absolutnie niewinną, bo przecież nikt nie strzela) każda ze stron wykorzystuje w celu zniszczenia ducha walki u przeciwnika.

Wtedy specjalnie wyszkoleni wojskowi powiadamiają agencje informacyjne, że strona przeciwna poniosła duże straty, że są ranni i zabici. Wiadomości ulatują szybciej, niż wiatr. I wtedy na całym świecie podnosi się lament oburzenia z powodu krwawych wydarzeń w Ukrainie.

Szaleństwo! Przecież absolutnie nikt nie ucierpiał!

[Yevgenia Belorusets]
Trwa ładowanie komentarzy...