O autorze
Projekt "Komentatorki" poświęcony jest twórczości artystek młodego pokolenia, które poprzez swoją działalność komentują bieżące wydarzenia polityczne, społeczne i artystyczne. Artystki te dotykają najważniejszych kwestii dzisiejszego świata. Celem projektu jest prezentacja trudnych i mało znanych treści w sposób atrakcyjny i angażujący widza, przy jednoczesnej promocji sztuki społecznie zaangażowanej, tworzonej przez kobiety. Stworzyłyśmy bloga aby stał się platformą umożliwiającą komunikację pomiędzy artystkami, widzami i organizatorami. / The project "Women Commentators" is dedicated to the art of young generation of female artists, who comment on current political, social and artistic affairs through their art. They raise the most relevant issues of the modern world. The objective of the project is to present to the audience in an appealing and compelling form difficult and little known content, while promoting socially engaged art created by women. The blog was created as a platform to enable communication between artists, audience and the organisers. It is dedicated to issues touched upon in the project.

Случайность / Przypadkowość

Zdarza się co prawda, że zabłąkana kula zrani jakiegoś cywila. / Правда, бывает, что случайная воздушная пуля заденет кого-то из мирного населения.

Попадет в женщину или ребенка и тогда поминай, как звали. Почему воздушные пули вдруг становятся кровожадными? Ведь эти пули многократно доказывали свой гуманизм и разумность?

Как бы то ни было, но в ответ на такую жестокость, обе противоборствующие стороны создают общие спец-отряды, цель которых – поиск обозленных на людей воздушных пуль и их полное уничтожение.

Обычно такую пулю быстро находят, потому что она, как умалишённая, летает над своей жертвой и никак не может насытиться зрелищем ее безвременной гибели. Именно о таких у нас говорят: «пуля – дура».

Trafi kobietę albo dziecko i wtedy jest już po wszystkim. Dlaczego zabłąkane kule raptem stają się krwiożercze? Przecież te kule wielokrotnie już udowadniały swój humanizm i mądrość?

Jak by tam nie było, ale w odpowiedzi na takie okrucieństwo obydwie walczące ze sobą strony tworzą wspólne grupy specjalne, których celem jest poszukiwanie rozwścieczonych na ludzi zabłąkanych kul i ich całkowita likwidacja.

Zazwyczaj szybko odnajdują taką kulę, bo ona jak opętana lata nad swoją ofiarą i ciągle nie może nasycić się widokiem jej przedwczesnej śmierci. To właśnie o takich mówią „kula jest głupia” (Słynne powiedzenie rosyjskiego dowódcy A. Suworowa „Kula –jest głupia, bagnet – to zuch”).


[Yevgenia Belorusets]
Trwa ładowanie komentarzy...